Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Zorginkoop 2017

De gemeenten uit regio Rivierenland kopen samen zorg en ondersteuning voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in. Het gaat om zorg in natura.

In 2017 zijn er twee inschrijfrondes:
 • 1 – 30 april: inschrijving is gestart
 • 1 – 31 oktober

De nieuwe overeenkomsten gaan in op 1 april of 1 oktober.

Wat koopt de regio in 

 • Wmo- Ambulant: begeleiding, dagbesteding/dagopvang en kortdurend verblijf voor volwassenen
 • Jeugd Ambulant: ambulante jeugdtaken en J&O taken
 • Residentiële Jeugdhulp: residentiële jeugdzorg, J&O en beschermd wonen
 • Jeugd- GGZ: Generalistische basis Jeugd GGZ en gespecialiseerde Jeugd GGZ
 • Jeugd Pleegzorg

Wie kan inschrijven

Gecontracteerde aanbieders:
 • U heeft een Raamovereenkomst Kalenderjaar 2016 en
 • U biedt zorg voor Wmo en Jeugdwet bij één of meer gemeenten in regio Rivierenland en
 • U wilt uw overeenkomst uitbreiden met:
  • meer producten
  • meer gemeenten
Nieuwe aanbieders:
 • U biedt zorg voor Wmo en Jeugdwet en
 • U wilt uw producten en diensten in Rivierenland aanbieden

Schrijf in: compleet en op tijd

U schrijft online in. Uw inschrijving bestaat uit:

We behandelen alleen complete inschrijvingen. Uw inschrijving moet uiterlijk 31 oktober 2017 compleet zijn ingeleverd. Wij wensen u veel succes.

Wat gebeurt er met uw inschrijving

 • Stuur uw online inschrijving zo vroeg mogelijk in.
 • Na verzenden van de Eigen Verklaring ontvangt u de Akkoordverklaring per mail.
 • Teken en mail de Akkoordverklaring voor 31 oktober.
 • Op volgorde van binnenkomst controleren onze medewerkers de aanvraag.
 • Ontbreekt er nog iets? Dan krijgt u het verzoek de informatie alsnog te leveren.
 • Let op: de einddatum voor uw complete inschrijving blijft 31 oktober.

Des te eerder u inlevert des te sneller krijgt u reactie en heeft u nog gelegenheid om op tijd uw inschrijving in orde te hebben. De gemeentes Zaltbommel en Maasdriel kopen de meeste producten zelfstandig in. Regionaal koopt deze gemeente ambulante spoedhulp, pleegzorg, deelprestaties verblijf (SJGGZ) en residentiële zorg in.